Regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen

Regional innkjøpsordning i Kongsvingerregionen er en forpliktende regional innkjøpsordning der Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal kommuner deltar. RIIG startet våren 2002 som følge av vedtak i regionrådet og de enkelte kommunestyrer ut fra ønske om å inngå et forpliktende innkjøpssamarbeid.

Innkjøpsordningen har en innkjøpsleder i full stilling. Kostnadene ved ordningen blir fordelt på de deltakende kommuner. Kongsvinger kommune har ansettelsesmyndighet og arbeidsgiveransvar for innkjøpsleder.

Bakgrunnen for opprettelsen av ordningen knytter seg til innsparingspotensialet ved å:

  1. Opptre som én kunde i anbudssituasjoner og oppnå storkundefordeler.
  2. Oppnå en reduksjon av antall leverandører og dermed mindre fakturamengde.
  3. Redusere de administrative kostnader knyttet til selve innkjøpsprosedyren.

Innkjøpsordningen er organisert med et innkjøpsråd og grupper av produktansvarlige. Innkjøpsrådet består av innkjøpsansvarlig i hver kommune i tillegg til innkjøpsleder. Avtaleverket vil i hovedsak bestå av Rammeavtaler evt. Rabattavtaler. Les mer om rammeavtaler. Du kan også lese mer om tjenestene vi tilbyr kommunene,

Produktansvarlige oppnevnes av innkjøpsansvarlig under rådmannens myndighet, og bidrar med fagkompetanse innen et gitt fagområde. Disse har en sentral funksjon i prosessen rundt kravspesifikasjoner og evaluering av anbud / tilbud.